ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)

ดาว์นโหลดไฟล์ : ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)