รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เข้าศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ >>>>บัณฑิตศึกษา วสส.ขอนแก่น<<<<

เอกสารแนะนำหลักสูตร-สม