วิทยาลัยในสังกัด PHAS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
Sirindhorn College of Public Health, Yala
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
Sirindhorn College of Public Health, Trang

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
Sirindhorn College of Public Health, Chonburi

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine Prachinburi

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology
ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Sirindhorn College of Public Health, Chonburi
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
Sirindhorn College of Public Health, Suphan Buri
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Sirindhorn College of Public Health, Phitsanulok