หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – วันที่ 9 ตุลาคม 2563

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง บัณฑิตศึกษา วสส.ขอนแก่น

เอกสารแนะนำหลักสูตร-สม