ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 7 เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Scroll to Top