บริการนักศึกษา

คู่มือปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก >>Click<<

คู่มือปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ สถาบันพระบรมราชชนก >>Click<<

งานพิเศษนอกเวลา

  1. ร้าน Seefah Restaurant Group : https://www.jobthai.com/th/company/52292
  2. ร้าน TURE : https://www.jobthai.com/th/job/1147600
  3. โรงหนัง SF : https://www.jobthai.com/th/job/1077079
  4. ร้านเสื้อผ้า Uniqlo : https://www.jobthai.com/th/job/952101
Scroll to Top